פורום הוועדים בישראל

לכניסה לפורום הקליקו כאן

הפורום מעניק לוועדי העובדים כלים אופרטיביים להובלה ולהנהגה לצד דרכים לקבלת תמיכה בקרב העובדים, האיגוד המקצועי ונציגי הנהלה לפעולות ולהחלטות הוועד.

הוועידה תהווה מפגש מקצועי וחברתי של כלל ועדי העובדים בישראל וצפויים להשתתף בה מרבית ראשי ועדי העובדים בישראל.

הפורום מנוהל חברת "ועדים" בעזרת צוות ההדרכה של המרכז הבינלאומי לכנסים והוא מספק לחברי הוועדים ואנשי האיגוד המקצועי כלי מחקר עצמאי ואסטרטגי, החושף בפני החברים חידושים, מידע וגישה לקהילה גלובלית וייחודית של וועדי העובדים הפועלים בישראל.