היבטים משפטיים בניהול יחסי עבודה בחירום בתקופת מגפת הקורונה


מרצה: עו"ד נעמי לנדאו, משפטנית מומחית למשפט העבודה האישי והקיבוצי