מרצה: עידו נמיר, שותף, ראש תחום ניהול ידע והון אנושי, Deloitte