ממשיכים לתקשר, לייצור ולנהל - גם מרחוק


מרצה: עידו נמיר, שותף, ראש תחום ניהול ידע והון אנושי, Deloitte