הנחיות משרד הבריאות למעסיקים לעבודה בחירום


מרצה: פרופ׳ רונית אנדוולט- מנהלת אגף תזונה ורפואה מונעת במשרד הבריאות