היערכות ומוכנות המדינה לתפקוד אזרחי בתקופת חירום


מרצה: איתן יצחק- סגן בכיר ברשות החירום הלאומית (רח"ל)