פרופ' מיכאל בירנהק
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב. בין מייסדה של עמותת "פרטיות ישראל"