עינבל נמיר


עינבל נמיר
ראש תחום סביבת עבודה עתידית, Deloitte