עו"ד שלומי בילבסקי
מ"מ ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע