עו"ד רבקי דב"ש
יועצת בתחום ממשל וחברה ולשעבר ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע