עו"ד ניצן מנדל
מחלקת דיני עבודה במשרד עוה"ד AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'