עו"ד נדאל חאיק
מנכ"ל עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין