עו"ד מיכאל אטלן


עו"ד מיכאל אטלן
הממונה על הרשות להגנת הצרכן