עו"ד גילי בסמן ריינגולד
היועצת המשפטית של הרשות להגנת הפרטיות