עו"ד אלון סוקניק
מומחה משפטי בתחום תובענות ייצוגיות ממשרד AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'