עו"ד אור סדן

מנחה הקליניקה לחופש המידע ומרצה בבית הספר למשפטים המכללה למינהל.כמו כן, הוא משמש בעו"ד בתנועה לחופש המידע