עו”ד אבנר פינקלשטיין

שותף, ראש תחום תחרות והגבלים עסקיים במשרד גורניצקי ושות'