ניר בראון


ניר בראון
מומחה להמשכיות עסקית, רציפות תפקודית ומוכנות למשברים