ניצן בן-חורין
פסיכולוג קליני וארגוני, מנכ"ל המכון ללמידה ארגונית