מילה פינקלשטיין
סטוריטלרית, מומחית למתודולוגיות והעברת מסרים ותקשורת אפקטיבית