לבנת קיזנר
מנכ"לית המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז