יעקב אלוש

יו"ר וועידת יישראל למשאבי אנוש, עורך המדריך השלם ליחסי עבודה, מנכ"ל MCMS Technology