יעקב אלוש
יו"ר המרכז הבינלאומי לכנסים, מחבר המדריך השלם ליחסי עבודה