יעקב אלוש


יעקב אלוש
מנחה, יו"ר פורום המקצועי למשאבי אנוש ויוזם הוועידה