יונתן גן מור
מוביל שינוי חברתי, מרצה על חברה וכלכלה