טל בר
יועצת ארגונית וליווי מנהלים, מומחית להפחתת לחצים שחיקה ויוזמת "המטענה