ד"ר מוריה לוי
יו"ר הפורום הישראלי לניהול ידע, מנכ"ל ROM Knowledgeware