ד"ר איריס סורוקר
שופטת (בדימוס), המנהלת המקצועית של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה במכללה למינהל