אלון רוזן
ממקימי המשרד להגנת העורף ושימש כמנכ"לו הראשון של המשרד. בשנים האחרונות במסגרת תפקידיו היה שותף להקמת רח"ל (רשות החירום הלאומית), הוביל בניית מערך החוסן הלאומי ומערך המידע הלאומי לעורף בישראל. מנכ"ל חברת אלמנטס