אוסנת לאוטמן
OLM-Consulting, מומחית לתרבות עסקית, מחברת ‘Israeli Business Culture’