הגיע הזמן לקבוע מתווה לפתיחת ענף הכנסים ותערוכות בישראלמארגני תערוכת היין  "פרו ווין", מבטיחים כי פרוטוקול בריאות ובטיחות קפדני יבטיח הגנה על המציגים, על המבקרים, ועל אנשי ההפקה של התערוכה.
מגפת הקורונה חייבה שינויים בהתנהגותם ובציפיותיהם של אנשים ביחס לשירותים שונים, כולל ארגון תערוכות וירידי סחר.

מארגני תערוכת היין מקיימים את התערוכה לפי פרוטוקול אבטחה המבוסס על שיטות העבודה שהומלצו על ידי האיגוד הגלובלי של ענף התערוכות וארגון הבריאות העולמי, למזער את סיכוני ההידבקות בירידים.

הפרוטוקול מבטיח שמירה על אמצעי זהירות בכל הנוגע לבריאות, אמצעי היגיינה, כללי מרחק וניהול מרחקים בטוח, בנוסף לאמצעים ולהנחיות שנקבעו על ידי הממשלה והרשויות הרלוונטיות, בכל הקשור לקיום קונגרסים וירידים. עוד נקבע כי כל משתתפי יריד היין יעברו סדרת בקרות לפני הכניסה לאולמות התצוגה וכדי להימנע מצפיפות, תתבצע ההרשמה באופן מקוון כולל מציגים, מבקרים ונותני שירותים.

ואכן אנחנו מתבשרים יותר ויותר על חזרת ענף הכנסים ותערוכות הסחר לפעילות, כמו יריד התיירות הבינלאומי בלונדון ואחרים הודיעו על חזרה לפעילות.
תערוכות וירידים מעבר להיותם מפגש מקצועי של העוסקים בתחום, מהווים נדבך חשוב בפעילות עסקית ותורמים באופן משמעותי לפיתוח משק וכלכלה של מדינה.

אולם, הפעילות בתערוכות סחר נעשית בדרך כלל בחללים פתוחים וצפופים, ומרגע הופעתו של נגיף הקורונה לחיינו, חובה על כל מארגני התערוכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את בריאות הציבור.

בפברואר השנה, ניתנו על ידי משרד הבריאות בישראל ההנחיות הרלוונטיות לקיום כנסים וירידים בתקופת הקורונה ובכלל זה  הנחיות אירועים מיועדים לישראלים בלבד.
נכון לעכשיו ניתן לקיים תערוכות ואירועים בשטחים פתוחים בלבד.

זה הזמן לקרוא לממונים על בריאות הציבור בישראל לאמץ את פרוטוקול הבריאות והבטיחות, המבוסס על שיטות העבודה שהומלצו על ידי האיגוד הגלובלי של ענף התערוכות וארגון הבריאות העולמי, למזער את סיכוני ההידבקות בירידים ולאפשר את החזרת הענף לפעילות, לפני שיהיה מאוחר מדי.

מאת יעקב אלוש, מנכ"ל משותף של המרכז הבינלאומי לכנסים