האירוע הגדול, המקצועי והמקיף למקצועות ה-HR והניהול ארגוני בישראל