סגל המרצים
הקליקו לקבלת רשימת המרצים
 
לוח התכניות והאירועים
הקליקו לקבלת לוח התוכניות
 

 ועידת יולי 2018
 ועידת ינואר 2018
 ועידת יולי 2017
 ועידת ינואר 2017
 ועידת יולי 2016
 ועידת ינואר 2016
 ועידת יולי 2015
 ועידת ינואר 2015
 ועידת יולי 2014
 ועידת ינואר 2014
 ועידת יולי 2013
 ועידת ינואר 2013
 ועידת יולי 2012
 ועידת ינואר 2012
 ועידת יולי 2011
 ועידת ינואר 2011

 המרכז הבינלאומי לכנסים

ארגון והפקה:   המרכז הבינלאומי לכנסים ולתערוכות  https://www.facebook.com/icxgroup
טל:  03-6949555,  פקס: 03-6949500,  www.hr1.co.il     www.icx.co.il     Office@icx.co.il