רישום לכנס פורום מנהלי רווחה 
 
יום ד' - 24/01/2018 - גני התערוכה תל אביב
ההשתתפות בוועידה, בכנס ובתערוכת הספקים אינם כרוכים בתשלום וכוללים אירוח מלא.
כמות המשתתפים מוגבלת. עדיפות תינתן לחברי המרכז הבינלאומי לכנסים - בפייסבוק

טופס בקשה לרישום לכנס
תנאי רישום:
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אולם מותנת באישור בקשת הרישום ע"י המארגנים.
- אישור השתתפות ישלח לנרשם לאחר אישרור בקשת הרישום בהתאם למכסת כמות הנרשמים.
- עדיפות תינתן לחברי המרכז הבינלאומי לכנסים הרשומים בדף המרכז בפייסבוק - הירשמו עכשיו:
- הנרשם מסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את המרכז הבינלאומי לכנסים, לצורך העברת דבר פרסומת ומידע ופעילויות  הקשורות בו, מפעם לפעם, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה, וכי בכל עת יוכל לבטל הסכמתו ע"י משלוח הודעת סירוב במייל או ב
פקס מס 03-694950
0).