וועידת ישראל למשאבי אנוש - 2019
גני התערוכה תל אביב - 23/01/2019
 
מסלול משאבי אנוש
 
 
טופס הרשמה
 

תנאי רישום:
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אולם מותנת באישור בקשת הרישום ע"י המארגנים.
אישור השתתפות ישלח לנרשם לאחר אישרור בקשת הרישום ולמכסת כמות המשתתפים האפשרית)
הנרשם מסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את המרכז הבינלאומי לכנסים, לצורך העברת דבר פרסומת ומידע ופעילויות הקשורות בו, מפעם לפעם, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה, וכי בכל עת יוכל לבטל הסכמתו ע"י משלוח הודעת סירוב במייל או בפקס  (מספר הפקס לשיגור הביטול:
 03-6949500).
 
אישור וקוד כניסה ישלחו לאחר הרישום
 
למידע ולרישום טלפוני ◄ 1800-555200
 
הצטרפו לפורום משאבי אנוש

 

ארגון והפקה: 
המרכז הבינלאומי לכנסים ולתערוכות  

טל:03-6949555, Office@icx.co.il