הכנס המקצועי והעדכני לפיתוח מיומניות ניהול כוח אדם ומשאבי אנוש
ניהול עובדים ומשאבי אנוש כנס מנהלים
מרכז הכנסים     •     מלון רנסנס תל אביב     •      12/03/2013 בשיתוף פורום משאבי אנוש
לכבוד 
 

 
הננו מתכבדים להזמינך להשתתף וליטול חלק בכנס מקצועי חשוב ועדכני לניהול עובדים ומשאבי אנוש הנערך בשיתוף פורום משאבי אנוש.
 
הכנס ייערך ביום ג' 12/03/2013, במרכז הכנסים רנסנס תל אביב
 
בשנים האחרונות הועברו עשרות תיקוני חקיקה בדיני העבודה לצד הגברת הפיקוח והאכיפה על מעסיקים שמשמעות כולם הינה הגבלת חופש הניהול. 
 
כנס ניהול עובדים ומשאבי אנוש, יסקור ויעדכן בשינויים אלו וכן בהשפעת תיקון 20 בחוק החברות על מדיניות תגמול עובדים ומנהלים בארגון.
 
בנוסף ידון הכנס במימד החדש והמואץ של התארגנויות עובדים במקומות העבודה ובהשלכות התופעה על יכולת המעסיק להתערב בהתארגנות זו.
 
הכנס מיועד לסמנכ"לים, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כ"א, מנהלי רווחה, מנהלי הדרכה, חשבים וקובעי המדיניות הניהולית בארגון.

 

 
אל תוותרו על החוויה המקצועית - הירשמו עכשיו !  
   -   המרכז הבינלאומי לכנסים