רישום לכנס פורום משאבי אנוש 
 
יום ד' - 24/01/2018- גני התערוכה תל אביב
ההשתתפות בוועידה, בכנס ובתערוכת הספקים אינם כרוכים בתשלום וכוללים אירוח מלא

(כמות המשתתפים מוגבלת)  עדיפות תינתן לחברי המרכז הבינלאומי לכנסים - בפייסבוק
   לפורום משאבי אנוש 

טופס  בקשה לרישום לכנסתנאי רישום:
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אולם מותנת באישור בקשת הרישום ע"י המארגנים.
אישור השתתפות ישלח לנרשם לאחר אישרור בקשת הרישום ולמכסת כמות המשתתפים האפשרית)
הנרשם מסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את המרכז הבינלאומי לכנסים, לצורך העברת דבר פרסומת ומידע ופעילויות הקשורות בו, מפעם לפעם, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה, וכי בכל עת יוכל לבטל הסכמתו ע"י משלוח הודעת סירוב במייל או בפקס  (מספר הפקס לשיגור הביטול:
 03-6949500).