כנס מנהלי הרכש בישראל 2019
גני התערוכה תל אביב - 23/01/2019
 
 
מסלול ניהול רכש ולוגיסטיקה
 
טופס הרשמה לכנס
 
אישור וקוד כניסה ישלחו לאחר הרישום
למידע ולרישום טלפוני ◄ 1800-555200
 
הצטרפו לפורום מנהלי הרכש

 

ארגון והפקה: 
המרכז הבינלאומי לכנסים ולתערוכות  

טל:03-6949555, Office@icx.co.il