Freedom of Information Congress -  December 2012
קונגרס חופש המידע 2012
הקונגרס המקצועי ה-15 לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל

MCMS Technology 25-בדצמבר 2012  •  מרכז הכנסים מלון שרתון תל אביב • 
 
14 שנים לחוק חופש המידע:
האם מהפכת השקיפות השיגה את המטרתה?

הננו מתכבדים להזמינך להשתתף וליטול חלק בקונגרס חופש המידע הקונגרס המקצועי ה-15לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל.

הקונגרס ייערך ביום שני, 25/12/2012 
במרכז הכנסים, מלון שרתון תל אביב 

חוק חופש המידע, יצר מהפכה בכל הנוגע לשקיפות השלטונית במדינת ישראל. הקונגרס יבחן בחלקו הראשון, באמצעות מומחים וחוקרים ובשילוב ממונים מובילים כיצד הוא מיושם, האם הוא משיג את מטרותיו, כיצד תורמים בתי המשפט להטמעתו של החוק והאם יש בפגיעה בהגנת הפרטיות.

חלקו השני של הכנס יכלול סדנא מעשית ראשונה מסוגה, לניהול, לטיפול ומענה לבקשות למידע עפ"י חוק חופש המידע, וזאת בשלושת הסקטורים המרכזיים: ממשלתי, מוניציפאלי וציבורי. בסדנא יערכו סימולציות לטיפול ומענה נכון בבקשות למידע, בעזרת ממונים חח"מ וותיקים ומקצועיים.

הקונגרס מיועד למנכ"לים, סמנכ"לים, ליועצים משפטיים, לדוברים, לחשבים, לעורכי דין, לממונים על יישום החוק במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות וכן למנהלי הדרכה, לאנשי אקדמיה ולכל העוסקים בתחום.

למשתתפים תוענק תעודה בפירוט החומר הנלמד.
דמי רישום מוזלים למקדימים להירשם !


לרישום מקוון הקליקו כאן
• לרישום בפקס הורידו כאן את טופס הרישום


מספר המקומות מוגבל !


תוכנית הכנס: יועץ  אקדמי: יעקב אלוש, מנכ"ל MCMS Technology, מפתחת תוכנת PIS לניהול חוק חופש המידע
יום ג'- 25/12/2012
         
08:30   קליטה, רישום וכיבוד קל  

 
 
09:00   הטמעת חוק חופש המידע בישראל   הרצאת מליאה
 

\\
 

הרצאה מרתקת על המגמות החדשות בהנגשת מידע ובמחייבות לעקרונות של שקיפות בהקשר הרחב שלהם, לצד פסיקה חדשה בנושא חופש המידע - ההחלטה בעניין המצ"ב כמציגה את המורכבות בנושא חופש מידע מול אינטרסים ציבוריים אחרים

מרצה: ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, חוקרת בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, מחברת הספרים: "הטמעת חוק חופש המידע בישראל" ו"מדיניות ממשל פתוח בישראל בעידן הדיגיטלי"

   

 

 

 

 

 

10:00   הפסקת כיבוד ומפגש ממונים על חח"מ   הפסקת בוקר

 
 
10:30   מהי אותה פרטיות העלולה להיפגע ממסירת מידע?   הגנת הפרטיות

 
סקירת מומחה על הגבול שבין קיום הוראות חוק חופש המידע לבין הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות.

מתי ובאילו מקרים אין למסור מידע על-פי חוק חופש המידע, בשל החשש לפגיעה בזכות לפרטיות?

מרצה עו"ד דן חי משפטן מומחה בתקשורת וטכנולוגיה. מחבר הספרים: ההגנה על הפרטיות בישראל, נתוני תקשורת בישראל ותורת המסר – בין דיוור ישיר לספאם. ראש תחום הפרטיות בלשכת עורכי-הדין, חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות 
 

 
 
 11:00   הפסקת כיבוד   הפסקה

 
 
11:45   חופש המידע – הלכה למעשה   דיון ורב שיח
 

סימולציות מעשיות ואימון לטיפול נכון בבקשות למידע עפ"י חוק חח"מ, מדניות מומלצת ותיפעול היחידת החח"מ

הקהל יעבוד בקבוצות בהתאם להשתיחותי המגזרית: ממשלתי, מוניציפאלי וציבורי

בראש כל שולחן יעמוד ממונה חח"מ בכיר שינחה ויפעיל את הקבוצה

מנחה אריאל שושן, יועץ ארגוני ומאמן מנהלים. רכזי מגזרים:
• מגזר ממשלתי:
קלשטוק אפרת, ממונה חח"מ, משרד התחבורה
• מגזר מוניציפאלי:
אדיר שטיינר, ממונה חח"מ,עיריית ת"א,
• מגזר ציבורי
עו"ד אהוד קרמר, ממונה חח"מ, חברת החשמל,

 

 
 
13:30   ארוחת צהרים במסעדת מלון       ארוחת צהרים חוויתית

 
 
14:30   "שחרור" המידע הציבורי ותמיכה במערכות עיון, ניתוח ולמידה    הרצאת סיכום

 
האם הטכנולוגיה יכולה לשנות את הפוליטיקה? הרצאה מסכמת על תהליכים של הנגשת מידע ציבורי  על ידי איסוף, פתיחה והנגשה של מידע ציבורי וידע אזרחי. באמצעות טכנולוגיות מתקדמות וקוד פתוח, ואיך זה תורם לשקיפות.

מרצה: יובל אדמון, מנכ"ל הסדנא לידע ציבורי

 
   

 
 
15:30   סיום, חלוקת תעודות ופיזור  

  • לרישום בפקס הורידו כאן את טופס הרישום  

 


  
הפקה ייזום וביצוע:המרכז הבינלאומי לכנסים 
הנחושת 10 ת"א, טל:03-6949555,  פקס:03-6949500  www.icx.co.il