ועידת יחסי העבודה 2012

מלון דן פנורמה תל אביב •   11/01/2012 •   פורום ראשי הוועדים בישראל   

 
טופס עדכון פרטים
 
 
 

המפקד נועד לאפשר עדכון ורענון פרטים של כל נושאי התפקידים בארגוני העובדים, הן לצורך זימונכם לוועידה והן לצורך זימונם ליריד הוועדים


אנו מודים לכם על מישלוח הטופס המצורף  ומקווים לראותכם בוועידה הקרובה


הזמנות ישלחו בהתאם לפרטים שצויינו בטופס.

יש לשלוח טופס לכל נרשם בנפרד

 


 

ארגון והפקה: המרכז הבינלאומי לכנסים www.icx.co.il
טל: 03-6949555, פקס: 03-6949500,    
Email: Office@icx.co.il