קונגרס חופש המידע 2010

הקונגרס המקצועי ה-13 לממונים על יישום חוק חופש המידע

 21 בדצמבר 2010  •  מרכז הכנסים   •  מלון שרתון תל אביב

הננו מתכבדים להזמינך להשתתף וליטול חלק בקונגרס חופש המידע - הקונגרס המקצועי ה-13 לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל.  הקונגרס ייערך ביום ג' 21.12.2010 במלון שרתון בתל אביב.

הקונגרס יעסוק השנה בהטמעת חוק חופש המידע הלכה למעשה, תוך התבססות על עבודת מחקר בנושא, ידון בשאלה איך מיישמים החוק בעידן מהפכת הרשתות החברתיות וזרימת המידע באינטרנט, כדוגמת FaceBook ו-Google ויכלול סדנת מומחה למתן שירות לקוחות בכפוף להוראות החוק.

הקונגרס יכלול גם דיון ופירוט אודות הרפורמה ועקרונות הביצוע של תוכנית הממשלה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, בהנחיית מר מיכאל איתן, השר הממונה על שיפור השירות לציבור

קונגרס "חופש המידע" נערך בשיתוף MCMS-Technology,  מפתחת התוכנה לניהול ממוחשב של חוק חופש המידע, הוא מהווה מפגש מקצועי שנתי מפרה של כל הממונים והמשפטנים העוסקים ביישום חוק חופש המידע בישראל.

הקונגרס מיועד למנכ"לים, סמנכ"לים, ליועצים משפטיים, לחשבים, לעורכי דין, לממונים על יישום החוק במשרדי ממשלה, בגופי ממשל וברשויות מקומיות וכן למנהלי מערכות מידע, לדוברים, למנהלי הדרכה, לאנשי אקדמיה, לצרכני מידע פוטנציאליים ולכל מי שיש לו נגיעה ישירה או עקיפה בחוק.

למשתתפים תוענק בסיום הקונגרס תעודת השתתפות בפירוט החומר הנלמד

לעיון בתוכנית הכנס הקש כאן  

דמי רישום מוזלים למקדימים להירשם !

דמי השתתפות
כנס חד יומי:  891 ש"ח
הנחה בדמי הרישום לחברים של המרכז הבינלאומי לכנסים בפייסבוק - להרשמה מוזלת הקליקו כאן

המחיר כולל: השתתפות בכנס, תיק משתתף, כיבוד עשיר והפסקות אספרסו בר במהלך ימי הכנס, ארוחת צהרים חוויתית במסעדת המלון, כניסה חופשית לאתר פורום הממונים על חח"מ, שי אישי ואינו כולל מע"מ

מצ"ב תוכנית הכנס וכן טופס לביצוע הרישום.

לביצוע רישום באמצעות הפקס הקשו כאן  לרישום באמצעות אתר הכנס הקישו כאן

אשמח לעמוד לרשותך למתן מידע נוסף ולביצוע הרשמתך.

                                                                                                   בברכה, 
                                                                                                שני טל-פרידמן

                                                                                                   רכזת תוכניות הכנס

ארגון והפקה:       המרכז הבינלאומי לכנסים       www.icx.co.il
טל: 03-6949555, פקס: 03-6949500, Email: Office@icx.co.il