המרכז הבינלאומי לכנסים בשיתוף פורום החשבונאים בישראל
היערכות לקראת סוף שנת המס
השתלמות חד יומית להתעדכנות בשינויים שחלו בכללי הדיווח וניהול החשבונות לצד הנחיות ועיצות מקצועיות להיערכות לסוף שנת המס

מחזור א': 27/11/2012  •  מרכז הכנסים -  מלון שרתוןתל אביב • 
מחזור ב': 18/12/2012
המרכז הבינלאומי לכנסים בשיתוף פורום החשבונאים, מתכבדים להזמין את מחלקת החשבונות בארגונך לקחת חלק בהשתלמות אינטנסיבית בנושאי הליבה של עבודת החשבונות בארגון לצד עדכונים בשינויים חשובים ברפורמתהמיסים, ובהיערכות הנדרשת לקראת סוף שנת הכספים.

ההשתלמות תיערך בשני מחזורים:
[  ]  מחזור ראשון: ביום ג' -  27/11/2012
[  ]  מחזור שני: ביום ג' -  18/12/2012.

ההשתלמות תתקיים במלון שרתון בתל אביב, והיא מיועדת למנהלי חשבונות, חשבים, חשבונאים בכירים, יועצי מס ומנהלי כספים.

להשתלמות חשובה זו גייס המרכז הבינלאומי לכנסים את מיטב המומחים ואנשי מקצוע בתחום בהם: רו"ח דורון שטיין, אורי דליות, עו"ד דבי ספיר אליעזר זאב דרגי, מבקר מערכות מידע מוסמך בניהול סיכוני IT.
להורדת טופס רישום בפקס הקליקו כאן

 
תוכנית הכנס  [ ] מחזור א' 27/11/2012  [ ]מחזור ב' 18/12/2012
יועץ  אקדמי : עו"ד רו"ח שמחה לב מתמחה במיסים, יועץ מומחה, מרצה בכיר במסלול ראיית חשבון ומנהל עסקים במוסדות אקדמיים מובילים

08:30   קליטה, רישום וכיבוד קל  

 
 
להורדת טופס רישום בפקס הקליקו כאן
09:00   דגשים, הנחיות וטיפים להכנת מערכת החשבונות לקראת סוף שנת המס   נערכים לסוף שנת המס
  

הרצאת מומחה לתכנוני מס ברי דיווח (אגרסיביים), כללים לניכוי הוצאות שונות לרבות התקנות החדשות בדבר תיאום הוצאות עודפות, חוק המע"מ, כללי הכרה בחוב אבוד, דגשים בעניין בעלי שליטה.

ההרצאה תדון בחשבונאות על בסיס מצטבר ועל בסיס מזומן.

מרצה: רו"ח דורון שטיין, -BDO זיו האפט מתמחה ביעוץ פיננסי, כלכלי וניהולי לפירמות

   

 
 
10:30   ארוחת בוקר קלה ומפגש חשבונאים   הפסקת בוקר

 
 
11:00   הגברת האכיפה של דיני העבודה והשלכותיה על מנהלים בארגון    אחריות מנהלים
 
 
עדכונים, הבהרות  והמלצות אופרטיביות ליישום החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. החוק מסדיר גם את אחריותם של המעסיקים לתנאי עבודתם של עובדים בכלל ועובדי קבלן בפרט, וחושף את דרג המנהלים לתביעות אישיות בנושא.

ההרצאה ההרצאה תחשוף את תוכניות משרד התמ"ת להגברת האכיפה והעיצומים שיוטלו.

למשתתפים יוקצה זמן לשאלות

מרצה: עו"ד דבי ספיר אליעזר – ממונה ייעוץ, ראש תחום כלי אכיפה, עבודה ועיסוקים, הלשכה המשפטית משרד התמ"ת.
   

 

 

 

 

 

12:00   הנחיות דגשים ועדכונים חשובים בתחום המע"מ והדיווח המקוון   עדכונים חשובים במע"מ
    הנחיות מעשיות ותשובות שאלות בוערות בנושא דוחות מע"מ והגשתם באופן מקוון (עסקאות ותשומות) לאור התיקון לחוק.

ההרצאה תלווה במצגת ובמתן תשובות לשאלות שיועלו

מרצה: אורי דליות – סניור מנג'ר, KPMG סומך חייקין
 

 
 
13:30   ארוחת צהרים במסעדת מלון       ארוחת צהרים

 
 
14:30   ההשפעה של התיקון לחוק מע"מ על הרישומים הפיננסיים וטכנולוגיות המידע   היערכות טכנולוגית
 


זאב דרגי
  ההשפעה התיקון לחוק המע"מ איננה רק טכנית ואיננה מוגבלת רק לדיווח החודשי המפורט של נתוני העסקאות והתשומות.

דיווח הנתונים בצורה תקינה ושוטפת מחייבת היערכות הכוללת התאמת נהלי העבודה, התאמת מערכות המידע ואכיפה של נהלים בנושא אבטחת מידע.

הרצאה תכלול דיון והדרכה בנושאים הנ"ל תוך התייחסות להשפעתם על סגירת הספרים בסוף שנת המס

מרצה: זאב דרגי, ור"ח, מבקר מערכות מידע מוסמך בניהול סיכוני IT
 

 
 
15:30   סיום משוער וחלוקת תעודות  

 
  להורדת טופס רישום בפקס הקליקו כאן

  
 
הפקה ייזום וביצוע: המרכז הבינלאומי לכנסים
ויצמן 2, תל אביב, טל:03-6949555, פקס:03-6949500  www.icx.co.il