כנס ניהול ציי רכב ובטיחות בתעבורה   ניהול ביטחון
ואבטחה אזרחית
  כנס מנח"ש לרפורמה בדיווחי המס   קונגרס תקשורת לנדוברות  ויחסי ציבור   סדנת מנהלים
לשיווק ולמרקום
אבטחת מידע בלוחמת סייבר   קציני ביטחון ואבטחה אזרחית   הרפורמה בדיווחי המס כנס מנח   קונגרס תקשורת 2012   סדנת מנהלים לשיווק ומרקום
27/02/2013
רננסנס תל אביב 
  27/02/2013
רננסנס תל אביב
  27/02/2013
רננסנס תל אביב
 
11/03/2013
רננסנס תל אביב
  11/03/2013
רננסנס תל אביב 

ניהול עובדים 
ומשאבי אנוש
  ועידת ישראל לשירות לקוחות ופניות ציבור   ניהול משרד  מודרני ומזכירות בכללית   ניהול מועדוני לקוחות ומתחמי חוויה   ניהול מרכזי מבקרים ומתחמי חוויה
ניהול עובדים ומשאבי אנוש   ועידת ישראל לשירות לקוחות   ניהול משרד ומזכירות     ניהול מרכזי מבקרים
11/03/2013
רננסנס תל אביב
 
26/03/2012
שרתון תל אביב
  25/03/2012
שרתון תל אביב
  11-12/03/2012
שרתון תל אביב
  27-27/03/2012
שרתון תל אביב
        מניעת הטרדה מינית בעבודה