לפרטים נוספים ולרישום טלפוני חייגו 1800-555200

 

  
הפקה, יזום וביצוע: המרכז הבינלאומי לכנסים
ויצמן 2, תל אביב, טל:03-6949555, פקס:03-6949500  www.icx.co.il

 

 
   
 
 
להלן לוח הכנסים לחודש יולי 2012
ביטחון ואבטחה 
סדנא מקצועית
  מניעת הטרדה מינית
בעבודה כנס מנהלים
  ניהול מוקדי שירות
סדנא אינטראקטיבית
  ניהול משרד ומזכירות
השתלמות מקצועית
  הרפורמה בדיווחי המס
כנס מנהלי חשבונות
קציני ביטחון ואבטחה אזרחית   מניעת הטרדה מינית בעבודה   ועידת ישראל לשירות לקוחות   ניהול משרד ומזכירות   הרפורמה בדיווחי המס כנס מנח
17/07/2012
דן פנורמה תל אביב
 
18/07/2012
דן פנורמה תל אביב
  17/07/2012
דן פנורמה תל אביב
  17-18/07/2012
דן פנורמה תל אביב
  17/07/2012
דן פנורמה תל אביב