ועידת ICX לניהול ארגוני 2013

רישום לכנס משאבי אנוש 
 
יום ה' - 10/01/2013- גני התערוכה תל אביב

טופס רישום לכנס


תנאי רישום:
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אולם מותנת באישור בקשת הרישום ע"י המארגנים.
אישור השתתפות ישלח לנרשם לאחר אישרור בקשת הרישום
הנרשם מסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את המרכז הבינלאומי לכנסים, לצורך העברת דבר פרסומת ומידע ופעילויות הקשורות בו, מפעם לפעם, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה, וכי בכל עת יוכל לבטל הסכמתו ע"י משלוח הודעת סירוב במייל או בפקס  (מספר הפקס לשיגור הביטול:    03-6949500    03-6949500). 

 


Go Back  Print  Send Page