הוועידה ליחסי עבודה בישראל 2019
גני התערוכה תל אביב - 23/01/19
 
טופס משוב למשתתף בכנס
 
הצטרפו עכשיו לפורום ועדי העובדים

 

ארגון והפקה: 
המרכז הבינלאומי לכנסים ולתערוכות  

טל:03-6949555, Office@icx.co.il